ASHIFA U
CSE / MECW-(2012-2014)
GOWTHAMI V
MCA / MEC-(2011-2014)
ASHA VARGHESE
MBA / MEC-(2012-2014)
SAKTHIDHARA PRIYA R
CSE / MEC-(2012-2014)
INOONI SHARAHABEEL
CS / MEC-(2012-2014)
SWIPRIYA S
MCA / MCE-(2011-2014)
NANDHINI K
MCA / MIT-(2011-2014)
PONNARASI N
DCN / MEC-(2012-2014)
ROSHNI ALPHONSA K M
CSE / MECW-(2010-2014)
PRABHAKARAN M
EEE / MCE-(2010-2014)
AMIRTHA PANDIYAN J
MECH / MIT-(2010-2014)
SIVASUNDARA VINAYAGAM L
CIVIL / MIET-(2010-2014)
AARTHI D
CSE / MEC-(2010-2014)
PREMALATHA P
ECE / MIT-(2010-2014)
NIVITHA VAYATH
CSE / MECW-(2010-2014)
KOMAGAL J
CSE / MCE-(2010-2014)
SWATHY SURENDRAN
CSE / MECW-(2010-2014)
MONISAA A
ECE / MCE-(2010-2014)
RASHMI PRABHA BHENGRA R
CIVIL / MEC-(2010-2014)
ATHEEKA FATHIMA A
CSE / MCE-(2010-2014)
PRASANTH RAJ G
MECH / MEC-(2010-2014)
DINESHKUMAR N
CIVIL / MEC-(2010-2014)
RAHUL P GOPAL
AERO / MIET-(2010-2014)
KARTIK PHUKAN
EEE / MCE-(2010-2014)
MANJUPRIYA T
CIVIL / MEC-(2010-2014)
AAFREEN R
IT / MEC-(2010-2014)
PUKHRAMBAM PRIYO SINGH
CIVIL / MEC-(2010-2014)
GOVINDARAJU R
MECH / MEC-(2010-2014)
S. SHARMILA
B.Tech IT-(2012-2013)
C. KALAIYARASI
B.Tech IT-(2011-2012)
R. ANANDHI
B.Tech IT-(2011-2012)
K. SANGEETHA
B.Tech IT-(2011-2012)
E. VETRIVEL
MBA-(2011-2013)
R. MANOJ
MBA-(2011-2013)
M. MALATHI
MBA-(2011-2013)
M. KAVITHA
MBA-(2011-2013)
V. DIVYA
BE AERO-(2009-2013)
S. ABINAYA
MCA-(2010-2013)
C.THILAGAM
MCA-(2010-2013)